Vilém Koutník, Brno, 2021

Vážení, rád bych poděkoval za kurzy angličtiny, které organizujete o letních prázdninách ve Valticích již řadu let. Měl jsem možnost být na několika těchto kurzech a musím sdělit, že vždy byly perfektně zorganizovány a vedeny s cílem předat účastníkům co nejvíce poznatků v rámci výuky angličtiny, vytvořit příjemnou atmosféru během celého kurzu jak v rámci výuky tak i mimo ní. V kurzech vždy učili rodilí mluvčí z Kanady. Všichni tito vyučující byli lidé s pedagogickou praxí a uplatňovali principy moderní didaktiky ve výuce angličtiny s důrazem na poslech, porozumění a také v potřebné míře na gramatiku. Výuka byla vhodně rozdělena na dopolední, odpolední a večerní blok tak, aby se optimálně využil čas pro výuku a také aby byl prostor pro odpočinek a fixaci učiva. Měl jsem možnost být i v kurzech, ve kterých byli mladí lidé, žáci základních a středních škol ve věku od 9 do 20 let. Rovněž pro tuto skupinu účastníků byly kurzy připraveny na velmi vysoké úrovni. Tito mladí frekventanti velmi oceňovali důraz na verbální komunikaci a současně skutečnost, že tyto kurzy je významně posunuly ve znalostech z angličtiny. Oceňovali rovněž prostor pro hry, zpěv, sport apod. Čas mimo výuku často využívali pro komunikaci s kanadskými lektory. Kanadští vyučující byli k dispozici od rána do pozdních večerních hodin. Kdo chtěl mohl komunikovat a vylepšovat svou angličtinu. Pevně věřím, že i v období po koronavirové pandemii bude o tyto kurzy zájem z řad široké veřejnosti. Přeji úspěch kurzům po řadu dalších let.

Vilém Koutník, Brno, 2021

Publikováno
V rubrikách Reference

Dagmar Novotná, ekonom, Brno 2019

Kurz jsem absolvovala v letošním roce. Vzhledem k tomu, že jsem si na něj vybírala dovolenou odjížděla jsem s obavami. Ty se rozplynuly obratem a já prožila nejúžasnější týden, jaký jsem si ani neuměla představit. Lektoři úžasní, ochotni jak učit, tak i naslouchat. Témata vážná i odpočinková. A to, že byli ochotni trávit veškerý svůj čas se studenty, to už bylo nad očekávání. Měla jsem obavu ze složení skupiny, ale věkové rozpětí bylo úplně v pohodě, všichni přijeli s ochotou se něco naučit. Podařilo se mi rozmluvit, není pro mě úplně podstatné, zda mám gramaticky správnou větu, ale jestli se domluvím. Organizace školy neměla chybu a bylo vidět, že tomu věnují všichni spoustu času. Odjížděla jsem s obrovskou nechutí a kdyby to bylo možné, určitě bych zůstala ještě týden.

Dagmar Novotná, ekonom, Brno 2019

Publikováno
V rubrikách Reference

Ivana Mlynářová, Praha 2019

Líbilo se mi úplně všechno. Atmosféra byla velmi přátelská, doslova rodinná. Výuka byla skvělá a školu bych určitě doporučila svým známým. Ze začátku jsem byla velmi nervózní, protože angličtinu jsem již dlouho nepoužívala, a hlavně jsem nechtěla, by na mě vůbec někdo promluvil a na konci jsme se bavili všichni dohromady zcela uvolněně, ať už to byli Češi nebo kanadští lektoři, najednou mi bylo úplně jedno s kým mluvím. Celý týden jsem si skvěle užila, výuka probíhala většinou zábavnou formou a učení vůbec nebylo stresující.

Ivana Mlynářová, Praha 2019

Publikováno
V rubrikách Reference

Filip Horák, student, Olomouc 2019

Velice se nám líbí celá myšlenka tohoto kurzu, a alespoň pro mě je to unikátní zážitek. Je skvělé, že výuka na kurzu probíhá prakticky celý den – nejen tradičně v jednotlivých hodinách, ale také při nejrůznějších společenských příležitostech a obohatí tak svou slovní zásobu i o netradiční pojmy. Pavel’s English school vřele doporučujeme všem, kurz je užitečný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.

Filip Horák, student, Olomouc 2019

Publikováno
V rubrikách Reference

Martina Skalická, manager, Brno 2019

Zábava a celkově dobrá organizace, všechno je dobře připravené, lektoři byli neuvěřitelně trpěliví a věnovali se nám prakticky nepřetržitě i mimo školu.

Martina Skalická, manager, Brno 2019

Publikováno
V rubrikách Reference

Ilona Vrbská, Praha 2018

Strávili jsme s vámi ve Valticích krásný týden. Věřím, že jsem se za týden s milými kanadskými lektory v angličtině posunula a hlavně v pestrém složení zúčastněných “žáčků” to byl i jinak celkově přínosný týden – nikdo si určitě nemohl stěžovat na nudu. Bylo patrné i uvědomění si spříznění s milými, dobře naladěnými kanadskými vyučujícími, kteří se nám všemožně snažili přiblížit život v jejich zemi. Ráda bych se určitě zase někdy letního kurzu zúčastnila.

Ilona Vrbská, Praha 2018

Publikováno
V rubrikách Reference

Anna Pechová, studentka, Pikárec 2018

Moje hodnocení celého týdne je velice jednoduché. Moc se mi u Vás líbilo, přátelské prostředí, vstřícnost, ochota pomoci. Je jasné, že nějaké věci se ovlivnit nedají, ale prvotní obavy byly přebity dobrými zážitky v průběhu týdne. Moc děkuji za tento krásný týden a přeji hodně zdaru a sil do dalších let.

Anna Pechová, studentka, Pikárec 2018

Publikováno
V rubrikách Reference

Anna Postlová, důchodkyně, České Budějovice 2018

Od mých vnuků, kteří se tohoto kurzu už párkrát zúčastnili a kteří po návratu pěli na pobyt u vás jen samou chválu, jsem věděla, jak a s jakými lidmi, v jakých podmínkách a prostředí tyto kurzy probíhají. Vždy se vrátili nadšení, jak je o vše skvěle postaráno – bydlení, jídlo, zábava, mladí učitelé z Kanady… Vám patří obrovský obdiv a poděkování, že mladým lidem (já jsem se svými téměř sedmdesáti pěti lety byla právě tou výjimkou, která potvrzuje pravidlo) umožňujete jejich rozvoj a to v důležité fázi, kdy se učí anglicky mluvit a to takovým způsobem, který odbourává zábrany – zajištěním výuky skvělými učiteli, kdy týden neslyší jiný jazyk než anglický, a díky tomu také poznávají a porovnávají život Kanaďanů a Čechů, učí se odbourávat ostych, protože za chyby nejsou zesměšňováni, ani trestáni známkou. Vy se také pečlivě staráte o jejich ubytování, stravování, volnočasové aktivity, osvěžení a obohacení výuky zpěvem.

Anna Postlová, důchodkyně, České Budějovice 2018

Publikováno
V rubrikách Reference

Martina Kozáková, Varnsdorf 2018

Ráda bych poděkovala celé vaší rodině za skvěle propracovanou organizaci, přátelský přístup a úžasnou atmosféru. Moc se mi líbily “hry”, které jsme dělali hned první večer – škoda, že jich nebylo víc. Dále bych chtěla Vám i lektorům poděkovat za to, že jsem se na Vašem kurzu rozmluvila. Přesto, že jsem se učila angličtinu několik let, stále jsem nebyla schopná mluvit, protože jsem se styděla za to, kolik chyb při mluvení dělám. Díky tomu, že jsem slyšela, že i ostatní mluví s chybami a spousta z nich to neřeší, dodala jsem si odvahu a začala jsem mluvit také. Dokonce jsem chvílemi byla líná přepnout do češtiny, což je pro mě neuvěřitelné. To vše se stalo díky obrovské trpělivosti a přátelskému přístupu všech lektorů a Vaší rodiny.

Publikováno
V rubrikách Reference

PhDr. Václav Senjuk, redaktor a editor, Praha 2017

Opravdový zájem vedení o kvalitu kurzů a opravdový zájem lektorů o to, aby se studenti – klienti cítili co nejlépe. Uvolněná atmosféra, přitom při lekcích dobrovolná disciplína. Jazyková praxe – a o tu tady jde – se nabývá postupně, skoro nenápadně, o to však spolehlivěji a ve výsledku “trvanlivější”. Další věci jako program ve volných chvílích, doplňkový program s hudbou atd. – to už je jen třešinka na dortu.

PhDr. Václav Senjuk, redaktor a editor, Praha 2017

Publikováno
V rubrikách Reference