Mar­ti­na Ska­lic­ká, manager, Brno 2019

Zába­va a cel­ko­vě dob­rá orga­ni­za­ce, všech­no je dob­ře při­pra­ve­né, lek­to­ři byli neu­vě­ři­tel­ně trpě­li­ví a věno­va­li se nám prak­tic­ky nepře­tr­ži­tě i mimo školu.

Mar­ti­na Ska­lic­ká, manager, Brno 2019