Brent, 2021

Pavel’s English School is a fantastic experience for teachers and students alike. The professional yet laid back atmosphere allows for great personal relationships to develop, which in turn helps students to relax and practice their English more freely. Even in a short, one week program, students show remarkable growth and improvement, and the friendships made can last a lifetime!

Brent, 2021

Jake, 2021

Simply put, I fell in love. With the town, with my fellow teachers, with the students. It was a great opportunity for me to be immersed in a foreign culture, half a world away and yet feel very welcomed/at home.

The opportunity to teach kids a few english basics and the advanced speakers a few more intricate nuisances was intimidating at times but rewarding overall, especially when students would come up to me and use some english slang words/phrases <3

I was culturally, educationally and musically satisfied and would have been back again had the coronavirus not struck… until next time then I guess my friends!

Jake, 2021

Vilém Koutník, Brno, 2021

Vážení, rád bych poděkoval za kurzy angličtiny, které organizujete o letních prázdninách ve Valticích již řadu let. Měl jsem možnost být na několika těchto kurzech a musím sdělit, že vždy byly perfektně zorganizovány a vedeny s cílem předat účastníkům co nejvíce poznatků v rámci výuky angličtiny, vytvořit příjemnou atmosféru během celého kurzu jak v rámci výuky tak i mimo ní. V kurzech vždy učili rodilí mluvčí z Kanady. Všichni tito vyučující byli lidé s pedagogickou praxí a uplatňovali principy moderní didaktiky ve výuce angličtiny s důrazem na poslech, porozumění a také v potřebné míře na gramatiku. Výuka byla vhodně rozdělena na dopolední, odpolední a večerní blok tak, aby se optimálně využil čas pro výuku a také aby byl prostor pro odpočinek a fixaci učiva. Měl jsem možnost být i v kurzech, ve kterých byli mladí lidé, žáci základních a středních škol ve věku od 9 do 20 let. Rovněž pro tuto skupinu účastníků byly kurzy připraveny na velmi vysoké úrovni. Tito mladí frekventanti velmi oceňovali důraz na verbální komunikaci a současně skutečnost, že tyto kurzy je významně posunuly ve znalostech z angličtiny. Oceňovali rovněž prostor pro hry, zpěv, sport apod. Čas mimo výuku často využívali pro komunikaci s kanadskými lektory. Kanadští vyučující byli k dispozici od rána do pozdních večerních hodin. Kdo chtěl mohl komunikovat a vylepšovat svou angličtinu. Pevně věřím, že i v období po koronavirové pandemii bude o tyto kurzy zájem z řad široké veřejnosti. Přeji úspěch kurzům po řadu dalších let.

Vilém Koutník, Brno, 2021

Publikováno
V rubrikách Reference

Snažili jsme se i přes letošní komplikace kurzy angličtiny ve Valticích připravit. Bohužel minulý týden vydala vláda “ochranné opatření”, které pobyt cizinců na našem území komplikuje. Nejsme schopni zajistit kvalifikované kanadské lektory a Vaši bezpečnost, a proto letošní 30. ročník Letních kurzů AJ s kanadskými lektory nebudeme pořádat. Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se, že v roce 2021 společně prožijeme 30. ročník i s kanadskými lektory, kteří svou účast přislíbili. Aktuality a vzpomínky na uplynulé ročníky sledujte na webu a na našich sociálních sítích.

V současné době nevíme, jak se vláda rozhodne, jestli uvolní hranice a jak budou kurzy angličtiny vypadat. Pracujeme na zajištění s náhradním týmem rodilých mluvčích, který by případně doplnili čeští lektoři. Koncem května budeme všechny přihlášené účastníky informovat.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejnili jsme termíny letních kurzů AJ pro jubilejní 30. ročník. V roce 2020 proběhne 6 turnusů v rozmezí 13. 7. až 22. 8. Během 4. turnusu proběhne setkání absolventů – reunion.

Letošní 29. ročník letních kurzů angličtiny už je za polovinou a my už pomalu plánujeme příští jubilejní 30. ročník. Letos ale také slavíme jedno významné výročí – 20 let od přesunutí kurzů do Valtic. Přijeďte slavit s námi a využijte jubilejní slevu 20 % na 4. turnus, na intenzivní kurz i všechny balíčky s intenzivním kurzem angličtiny. Stačí, když v přihlášce použijete promo kód VALTICE20. V tomto týdnu se můžete těšit i na slavnostní odhalení opravené fasády Valtického zámku, které proběhne 14. 8.

Dagmar Novotná, ekonom, Brno 2019

Kurz jsem absolvovala v letošním roce. Vzhledem k tomu, že jsem si na něj vybírala dovolenou odjížděla jsem s obavami. Ty se rozplynuly obratem a já prožila nejúžasnější týden, jaký jsem si ani neuměla představit. Lektoři úžasní, ochotni jak učit, tak i naslouchat. Témata vážná i odpočinková. A to, že byli ochotni trávit veškerý svůj čas se studenty, to už bylo nad očekávání. Měla jsem obavu ze složení skupiny, ale věkové rozpětí bylo úplně v pohodě, všichni přijeli s ochotou se něco naučit. Podařilo se mi rozmluvit, není pro mě úplně podstatné, zda mám gramaticky správnou větu, ale jestli se domluvím. Organizace školy neměla chybu a bylo vidět, že tomu věnují všichni spoustu času. Odjížděla jsem s obrovskou nechutí a kdyby to bylo možné, určitě bych zůstala ještě týden.

Dagmar Novotná, ekonom, Brno 2019

Publikováno
V rubrikách Reference