Vilém Koutník, Brno, 2021

Vážení, rád bych poděkoval za kurzy angličtiny, které organizujete o letních prázdninách ve Valticích již řadu let. Měl jsem možnost být na několika těchto kurzech a musím sdělit, že vždy byly perfektně zorganizovány a vedeny s cílem předat účastníkům co nejvíce poznatků v rámci výuky angličtiny, vytvořit příjemnou atmosféru během celého kurzu jak v rámci výuky tak i mimo ní. V kurzech vždy učili rodilí mluvčí z Kanady. Všichni tito vyučující byli lidé s pedagogickou praxí a uplatňovali principy moderní didaktiky ve výuce angličtiny s důrazem na poslech, porozumění a také v potřebné míře na gramatiku. Výuka byla vhodně rozdělena na dopolední, odpolední a večerní blok tak, aby se optimálně využil čas pro výuku a také aby byl prostor pro odpočinek a fixaci učiva. Měl jsem možnost být i v kurzech, ve kterých byli mladí lidé, žáci základních a středních škol ve věku od 9 do 20 let. Rovněž pro tuto skupinu účastníků byly kurzy připraveny na velmi vysoké úrovni. Tito mladí frekventanti velmi oceňovali důraz na verbální komunikaci a současně skutečnost, že tyto kurzy je významně posunuly ve znalostech z angličtiny. Oceňovali rovněž prostor pro hry, zpěv, sport apod. Čas mimo výuku často využívali pro komunikaci s kanadskými lektory. Kanadští vyučující byli k dispozici od rána do pozdních večerních hodin. Kdo chtěl mohl komunikovat a vylepšovat svou angličtinu. Pevně věřím, že i v období po koronavirové pandemii bude o tyto kurzy zájem z řad široké veřejnosti. Přeji úspěch kurzům po řadu dalších let.

Vilém Koutník, Brno, 2021