Lektoři/Teachers

Lektoři, kteří provádějí výuku angličtiny i aktivity a sporty s angličtinou spojené, se od prvního ročníku (1991) rekrutují v Kanadě. Z počátku to byli pedagogové z Peterborough, což je město vzdálené 134 km od Toronta. Později přibyli učitelé z Toronta a z oblasti Niagara Falls. Starosta Peterborough Jack Doris vyjádřil projektu letních kurzů AJ plnou podporu jak přijetím skupiny učitelů na radnici před jejich odletem do ČR, tak popularizací této akce v rozhlase, TV a tisku. Poslal také osobní dopis starostům obcí Čejkovice a Brumovice, kde se první dva ročníky letních kurzů konaly. Na základě této kampaně se přihlásilo na sto šedesát učitelů ochotných obětovat část prázdnin a přijet na jižní Moravu učit v létě angličtinu. Z učitelů, kteří projevili zájem učit v letních kurzech AJ, vybírala lektory do teamu “Summer Teachers” Sandra Shaw, po ní převzal žezlo Charles Sorrie, nyní je to Pierre Robert, Tricia Joyce a Brent Morrison.

Kanadští lektoři přivezli nejen do té doby nevídané výukové metody, přátelský přístup ke všem účastníkům kurzu bez rozdílu věku a profese, ale taky nezměrnou akčnost a pozitivní energii, kterou dokázali předávat. Právě úžasná atmosféra všechny hned od počátku uchvátila. Každoročně zveme 15-20 lektorů, kteří na tuto akci přiletí z Kanady. Team učitelů má obvykle pět členů, učí dva týdny. Pak přiletí další skupina. Volba kanadských lektorů se ukázala správná. Kanadská angličtina z oblasti Toronta je obecná angličtina, nezatížená neobvyklým přízvukem a dobře srozumitelná. Nejlepší zpravodajská stanice CNN zaměstnává kanadské moderátory anebo americké, kteří jsou školeni kanadskými lektory. Lektoři jsou flexibilní a jsou schopni se přizpůsobit jak pokročilosti studentů, tak jejich věku či profesnímu zaměření.

Letní pobytové kurzy angličtiny jsou zaměřeny hlavně na konverzaci, na zlepšení schopnosti domluvit se, ale nabízejí také volitelné přednášky a cvičení z gramatiky, diskusní kluby s tématy z různých oborů lidské činnosti a sportovní aktivity vedené kanadskými lektory. Nedocenitelná je i skutečnost, že učitelé jsou ochotni trávit svůj volný čas se studenty při neformální konverzaci nebo soukromých či večerních aktivitách.

Program, náplň kurzu i celá jeho atmosféra je dána osvědčeným postupem i metodami, které jsou nastaveny I pro letošní ročník. Vzhledem k současné situaci nemůžeme zaručit dopravu lektorů z Kanady, ale spolupracujeme s rodilými mluvčími, kteří učí v Evropě a těší se na společná setkání. Naši lektoři z předešlých ročníků, kteří zůstali v Evropě, budou tvořit základ letošních týmů.

Na našem webu si můžete přečíst osobní zkušenosti lektorů s našimi letními kurzy.