Používáte-li angličtinu v praxi nebo tento jazyk studujete, jsou pro Vás “Letní intenzivní kurzy angličtiny s kanadskými lektory” nepostradatelné. Tyto kurzy jsou ojedinělé v naší republice pro kvalitu a účinnost výukových programů, počet lektorů (4-5 v každém turnusu) a intenzitu výuky. To dokládá i třicet jedna úspěšných ročníků uskutečněných v letech 1991 – 2022.

Angličtina je živý jazyk a je třeba si ji udržovat a osvěžovat. Tyto konverzační kurzy jsou zaměřené na schopnost domluvit se v každé situaci, rychle reagovat, telefonovat, faxovat, mailovat, ale též rozšířit slovní zásobu a doplnit si znalosti na přednáškách z gramatiky. Konzultace, korektury textů, diskuze k problémům všedního dne i k odborným tématům patří k programu. Část učebního plánu může být podle námětu účastníků věnována business tématům. Letní kurzy jsou vhodné pro chronické začátečníky na rozmluvení, ale také ke zdokonalování se v komunikaci v anglickém jazyce. Studentům pomohou v přípravě k maturitní zkoušce, dva termíny si mohou zvolit také děti od 10let, které vytvoří samostatnou skupinu s individuálním programem. Angličtina je živý jazyk a je třeba si ji udržovat a osvěžovat. Naše konverzační kurzy jsou zaměřené na schopnost domluvit se v každé situaci, rychle reagovat, a taky rozšířit slovní zásobu a doplnit si znalosti na přednáškách z gramatiky.

V letních kurzech AJ učí lektoři z Kanady, s ohledem na aktuální opatření pandemie nelze nyní jednoznačně definovat zemi, ze které se k nám lektoři dostanou, ale garantujeme lektory z řad rodilých mluvčích. Vždy po dvou turnusech je team vystřídán novou skupinou učitelů, kteří přivážejí moderní výukové metody a vstřícný, přátelský přístup ke všem studentům, dostatek pozitivního myšlení a dobrou pohodu. Letní kurzy angličtiny v překrásném prostředí Lednicko-valtického areálu – tam přece nemůžete chybět!

Na našich webových stránkách si můžete prohlédnout fotografie z jednotlivých ročníků.