Pohled do minulosti

Autorem tohoto projektu je Pavel Břoušek. Ten si to celé před léty vymyslel a kanadské učitele na jižní Moravu pozval. V roce 1990 to byla nejprve trojice učitelů, kteří přijeli z Kanady obhlédnout situaci a zmapovat případný zájem o výuku anglického jazyka. Sandra Shaw, Austin Greer a Jitka Horton se s Pavlem Břouškem dohodli, že pokud jeho agentura zajistí vše potřebné pro konání pobytových kurzů, přijedou příští prázdniny a přivezou s sebou dalších patnáct učitelů pro letní intenzivní kurzy angličtiny a také učební materiály. Byli nápomocni nejen dobrými radami, ale sami v kurzech učili. V té době, těsně po sametové revoluci, to byla věc nevídaná a velmi potřebná. Zájem byl velký a to jak z Čech, z Moravy, tak i ze Slovenska – slovenští studenti tvořili téměř polovinu účastníků.

A tak se v červenci a v srpnu 1991 uskutečnil 1. ročník v Čejkovicích na jižní Moravě za vydatné podpory a pomoci osmnácti kanadských lektorů. Protože “Letní kurzy angličtiny s kanadskými lektory” měly velký ohlas, dohodl se Pavel Břoušek s kanadskými učiteli, že za rok přijedou zas. Letní škola se přestěhovala do Brumovic (nedaleko Hodonína) a pak pokračovala dál, od roku 1994 v Hustopečích u Brna, kde kurzy úspěšně probíhaly další čtyři roky. V roce 1998 se letní kurzy AJ konaly v Lednici a o rok později už ve Valticích, kde tato letní škola angličtiny zakotvila na delší čas, nejprve v areálu Střední vinařské školy, kde oslavila deset let existence. K tomuto výročí uspořádala Agentura Festa sraz absolventů a učitelů z uplynulých let – “Reunion 2000”. Běžely další ročníky Letních kurzů AJ a další jubilea nedala na sebe čekat. V červenci 2005 se na valtickém zámku slavilo 15. výročí kurzů AJ a v srpnu 2010 krásná „dvacítka“. Na sraz absolventů „Reunion 2010“ přiletěli bývalí lektoři až z Kanady a spolu se svými někdejšími studenty absolvovali autobusový zájezd „Back to the roots“ – „Zpátky ke kořenům“. Cesta vedla do Lednice, Hustopečí, Čejkovic a Brumovic, bylo na co vzpomínat a s místními pamětníky se taky zpívalo a ochutnávalo dobré moravské vínko.

Letní intenzivní pobytové kurzy angličtiny s kanadskými lektory jsou ojedinělé v naší republice pro kvalitu a účinnost výukových programů. To dokládá i třicet úspěšných ročníků uskutečněných v letech 1991 – 2021 a spokojenost absolventů, z nichž mnozí se rádi vracejí. Angličtina je živý jazyk a je třeba si ji udržovat a osvěžovat. Jsou to především konverzační kurzy, zaměřené na schopnost domluvit se v každé situaci, rychle reagovat, a taky rozšířit slovní zásobu a doplnit si znalosti na přednáškách z gramatiky. Konzultace, korektury textu, diskuze k problémům všedního dne i k odborným tématům podle námětů účastníků patři k programu. “Letní kurzy angličtiny s kanadskými lektory” – to je dnes významná společenská událost, která se koná v překrásném prostředí Lednicko-valtického areálu.

Čejkovice
… v obci Čejkovice to v roce 1991 všechno začalo.