Kon­tak­ty

Mís­to koná­ní let­ních kur­zů angličtiny

Střed­ní vinař­ská ško­la Val­ti­ce (mapa)
Sobot­ní 116
691 42 Valtice

Agen­tu­ra Festa

  • Ing. Jaro­slav Pavel Břoušek
  • Mgr. Eliš­ka Břouš­ko­vá, MBA
  • Vero­ni­ka Břoušková

Adre­sa

Agen­tu­ra Fes­ta
Mgr. Eliš­ka Břouš­ko­vá, MBA
Mali­nov­ské­ho nám. 5
602 00 Brno

Kore­spon­denč­ní adresa

Agen­tu­ra Fes­ta
Mgr. Eliš­ka Břouš­ko­vá, MBA
Poš­tov­ská 1
602 00 Brno

Dal­ší kontakty

Napiš­te nám