Letní kurzy angličtiny, Pavel's English school / Agentura Festa

Přihláška na kurz angličtiny 2017

Kurz a služby
Věk (v době kurzu):
Rozsah kurzu:
Termín kurzu:
Pokud jednu z možností nelze zvolit, je ubytování plně obsazeno. Výuka probíhá v prostorách Střední vinařské školy.
Kontakt na rodiče
(povinné pro účastníky mladší 18 let)
(více emailových adres případně oddělte čárkou)
Důležitou korespondenci (přihláška, platba) zasílat:
Pro případ nouze nebo problémů s emaily. Nezasíláme žádné nabídky.
Kontaktní údaje
(formát DD.MM.RRRR)
Pohlaví:
Pro případ nouze nebo problémů s emaily. Nezasíláme žádné nabídky.
vegetariánská strava, alergie, bezlepková dieta apod.
Adresa bydliště
(údaj pro ubytovatele)
Firemní údaje
Fakturovat:
pokud se liší od kontaktního
Shrnutí
Jak rozumíte anglicky?
Jak mluvíte anglicky?
Jste absolventem našeho kurzu?
Odkud o nás víte?
K úhradě chci použít poukázky/benefity: