Ing. Josef Janec, prokurista, Praha 2006

Dobrý den návštěvníku internetové stránky Agentury Festa / Pavel’s English School. Využívám možnosti podělit se s Vámi o své zkušenosti z návštěv letních kursů angličtiny pořádaných Agenturou Festa se sídlem v Brně. Dovolte, abych se stručně představil. Jsem z generace, která měla dlouhá léta povinnou výuku ruského jazyka a znalost jakéhokoliv jazyka jiného byla podezřelá a divná. Výjimku tvořily dobrovolné výuky cizích jazyků – to jako volitelných předmětů na středních školách. Ovšem znalosti z těchto škol nemohly stačit k aktivní komunikaci v cizím jazyce. Přišla tedy na řadu osobní iniciativa a píle jedinců naučit se něco více, nežli rusky a slovensky. Měl jsem to štěstí, že jsem po listopadu 1989 slušně ovládal německý jazyk, a tudíž toho také využil a stal se zaměstnancem německé společnosti v ČR, působící v rámci celosvětového koncernu. Právě proto, že se jedná o firmu pracující v rámci koncernu, je komunikačním jazykem angličtina. Zbyly mi dvě možnosti – něco s angličtinou udělat nebo odejít. Zvolil jsem cestu druhou a i přes základy ze střední školy jsem usilovně studoval anglický jazyk. V pokusech o rychlé zvládnutí jazyka k aktivní komunikaci absolvoval jsem různé kursy, osobní výuky, (včetně výuky s zahraničním lektorem) a celé jsem završil čtrnáctidenním pobytem v jazykové škole na Maltě. Pominu-li, že vše bylo náročné na čas a peníze, byl jsem v situaci, kdy jsem nabyl pocitu, že se dále nedostanu. Před třemi lety, asi touto dobou, narazil jsem na inzerát v novinách – na letní kursy angličtiny ve Valticích prováděné lektory z Kanady. Chtěl jsem tak jako tak věnovat období léta a dovolené pro studium angličtiny. Kurs jsem navštívil, na místě o týden prodloužil a rok poté opět zopakoval. V současnosti nemám prokazatelné problémy s komunikací písmem a slovem v anglickém jazyce a toto léto se opět na týden chystám do Valtic, setkat se s některými dobrými známými a přáteli (i z řad lektorů). Samozřejmě, neznamená to, že se jednalo o šlehnutí kouzelného proutku, protože jazyk je především zkouškou osobní trpělivosti, sebezapření a naučení se slovní zásoby a gramatiky sám s sebou. Kursy a lektoři, vám pouze dají jak na to. V čem jsou z mého pohledy kursy agentury Festa ve Valticích jiné. Mám jednoduché zdůvodnění: je to škola hrou, nic školometského, vše na dobrovolné bázi a každý kdo tam jede, ví proč tak činí, a dělá to ve vlastním zájmu. Rozdělení kursů a způsoby výuky, jsou popsány v materiálech agentury. Já chci pouze za sebe dodat to, co tam nenajdete – je všude přítomný duch anglického jazyka, Babylon věkového složení účastníků a hlavní – osobní vstřícnost lektorů z Kanady. Co určitě si odvezete, je přestat se bát jazyka, mluvit, třeba i špatně, ale hlavně mluvit. Ba co více, budete i zpívat v angličtině a to zcela upřímně míněno a nejlépe Vám to půjde při večerní návštěvě a degustaci v některém z Valtických sklípků. Všem odvážlivcům přeji hezký pobyt a pokud by Vaše zkušenost měla být jiná, po čase zjistíte, že přeci jenom něco na tom bylo pozitivního.

Ing. Josef Janec, prokurista, Praha 2006

Publikováno
V rubrikách Reference

Adéla Jacíková, studentka divadelního managementu, Brno 2003

Vážený pane Břoušku, chtěla bych Vám i Vaší manželce velmi poděkovat za krásně a užitečně strávený týden na intenzivním kurzu anglického jazyka Pavel’s English Summer School, který pořádá Vaše agentura Festa. Přestože jsem studentkou čtvrtého ročníku produkce na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a zabývám se proto často pořádáním obdobných akcí, byla jsem mile překvapena perfektně zvládnutou organizací kurzu, který probíhal ve velmi poklidné atmosféře. Týden strávený ve Valticích pro mne neznamenal pouze intenzivní výuku anglického jazyka, ale také aktivní odpočinek ve společnosti všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Poznala jsem zde nové přátele, měla jsem čas zasportovat si, navštívit nádherný zámek v Lednici i okusit víno v tamních sklípcích. To vše za neustálé společnosti obětavých kanadských lektorů, kteří se všem účastníkům kurzu plně věnovali i v čase mimo oficiální výuku. Doufám, že neporušíte tradici a v příštím roce budu moci Váš kurz navštívit znovu.

Adéla Jacíková, studentka divadelního managementu, Brno 2003

Publikováno
V rubrikách Reference

kolektiv pracovníků ekonomického oddělení, Tesla Sezam, a. s., Rožnov pod Radhoštěm 2000

Ve dnech 6. – 19. sprna 2000 jsem se spolu se svými třemi kolegyněmi zúčastnila kurzu anglického jazyka pořádaného brněnskou agenturou Festa. Ráda bych Vám touto cestou vyjádřila za náš kolektiv poděkování za skvěle zorganizovaný kurz. Úroveň výuky hodnotíme velmi kladně a rovněž prostředí jižní Moravy jistě přispělo k velké oblibě těchto kurzů. Doufáme, že i v příštích letech nám pracovní vytížení dovolí a budeme se moci zúčastnit, třeba i ve větším počtu. Přejeme Vaší agentuře hodně zdaru v další práci a hlavně mnoho spokojených absolventů kurzů. My se mezi ně určitě řadíme.

kolektiv pracovníků ekonomického oddělení, Tesla Sezam, a. s., Rožnov pod Radhoštěm 2000

Publikováno
V rubrikách Reference