PhDr. Václav Senjuk, redaktor a editor, Praha 2017

Opravdový zájem vedení o kvalitu kurzů a opravdový zájem lektorů o to, aby se studenti – klienti cítili co nejlépe. Uvolněná atmosféra, přitom při lekcích dobrovolná disciplína. Jazyková praxe – a o tu tady jde – se nabývá postupně, skoro nenápadně, o to však spolehlivěji a ve výsledku “trvanlivější”. Další věci jako program ve volných chvílích, doplňkový program s hudbou atd. – to už je jen třešinka na dortu.

PhDr. Václav Senjuk, redaktor a editor, Praha 2017