Anna Postlová, důchodkyně, České Budějovice 2018

Od mých vnuků, kteří se tohoto kurzu už párkrát zúčastnili a kteří po návratu pěli na pobyt u vás jen samou chválu, jsem věděla, jak a s jakými lidmi, v jakých podmínkách a prostředí tyto kurzy probíhají. Vždy se vrátili nadšení, jak je o vše skvěle postaráno – bydlení, jídlo, zábava, mladí učitelé z Kanady… Vám patří obrovský obdiv a poděkování, že mladým lidem (já jsem se svými téměř sedmdesáti pěti lety byla právě tou výjimkou, která potvrzuje pravidlo) umožňujete jejich rozvoj a to v důležité fázi, kdy se učí anglicky mluvit a to takovým způsobem, který odbourává zábrany – zajištěním výuky skvělými učiteli, kdy týden neslyší jiný jazyk než anglický, a díky tomu také poznávají a porovnávají život Kanaďanů a Čechů, učí se odbourávat ostych, protože za chyby nejsou zesměšňováni, ani trestáni známkou. Vy se také pečlivě staráte o jejich ubytování, stravování, volnočasové aktivity, osvěžení a obohacení výuky zpěvem.

Anna Postlová, důchodkyně, České Budějovice 2018