Eva Novotná a Dáša Chalimoniuková, Rieter CZ, a. s., Ústí nad Orlicí 2002

V naší firmě bylo provedeno pravidelné hodnocení stávajících dodavatelů. Vaše firma byla zařazena do skupiny A – schopný bez výhrad. Doufám, že naše spolupráce bude v budoucnosti rovněž hodnocena stupněm A.

Eva Novotná a Dáša Chalimoniuková, Rieter CZ, a. s., Ústí nad Orlicí 2002