kolektiv pracovníků ekonomického oddělení, Tesla Sezam, a. s., Rožnov pod Radhoštěm 2000

Ve dnech 6. – 19. sprna 2000 jsem se spolu se svými třemi kolegyněmi zúčastnila kurzu anglického jazyka pořádaného brněnskou agenturou Festa. Ráda bych Vám touto cestou vyjádřila za náš kolektiv poděkování za skvěle zorganizovaný kurz. Úroveň výuky hodnotíme velmi kladně a rovněž prostředí jižní Moravy jistě přispělo k velké oblibě těchto kurzů. Doufáme, že i v příštích letech nám pracovní vytížení dovolí a budeme se moci zúčastnit, třeba i ve větším počtu. Přejeme Vaší agentuře hodně zdaru v další práci a hlavně mnoho spokojených absolventů kurzů. My se mezi ně určitě řadíme.

kolektiv pracovníků ekonomického oddělení, Tesla Sezam, a. s., Rožnov pod Radhoštěm 2000