Jit­ka Sla­ni­no­vá, Pra­ha 2012

Už počtvr­té jsem pro­ži­la prázd­ni­ny s ang­lič­ti­nou a s kanad­ský­mi lek­to­ry na val­tic­kém zám­ku. Pro ty, co ve Val­ti­cích na ang­lič­ti­ně ješ­tě neby­li, mám jed­no varo­vá­ní: tyto kur­zy jsou návy­ko­vé a způ­so­bu­jí závislost.

Jit­ka Sla­ni­no­vá, Pra­ha 2012