Ilona Poštová, Praha 2012

Velice ráda bych poděkovala za zajímavý kurz angličtiny. Už jsem absolvovala mnoho kurzů, převážně v zahraničí, ale nikde jsem se nesetkala s takovou srdečnou a domácí atmosférou, jako ve Valticích. Nevím, zda to má na svědomí to moravské vínečko, ale všichni účastníci kurzu – včetně pedagogů – byli báječní. Nic zde nebylo nemožné, pokaždé se našel způsob, jak řešit situaci, byla i legrace a hlavně měli všichni dobrou vůli se účastnit. Klobouk dolů před Vašimi schopnostmi skloubit a zorganizovat tak nesourodý (věkově) počet lidí a uvést jej do chodu. Těším se na příští léto a další ročník kurzů ve Valticích.

Ilona Poštová, Praha 2012