LETNÍ KURZY ANGLIČTINY S PEDAGOGY Z KANADY - VALTICE 2016


Používáte-li angličtinu v praxi nebo tento jazyk studujete, jsou pro Vás "Letní intenzivní kurzy angličtiny s pedagogy z KANADY" nepostradatelné. Tyto kurzy jsou ojedinělé v naší republice pro kvalitu a účinnost výukových programů, počet lektorů (4-5 v každém turnusu) a intenzitu výuky. To dokládá i dvacet pět úspěšných ročníků uskutečněných v letech 1991 - 2015.

Angličtina je živý jazyk a je třeba si ji udržovat a osvěžovat. Tyto konverzační kurzy jsou zaměřené na schopnost domluvit se v každé situaci, rychle reagovat, telefonovat, faxovat, mailovat, ale též rozšířit slovní zásobu a doplnit si znalosti na přednáškách z gramatiky. Konzultace, korektury textů, diskuze k problémům všedního dne i k odborným tématům patří k programu. Část učebního plánu může být podle námětu účastníků věnována business-tématům. 

V letních kurzech AJ učí pedagogové ze středních a vysokých škol z Kanady. Vždy po dvou turnusech je team vystřídán novou skupinou učitelů. Kanaďané přivážejí moderní výukové metody a vstřícný, přátelský přístup ke všem studentům, dostatek pozitivního myšlení a dobrou pohodu. Letní kurzy angličtiny ve Valticích, s lektory z Kanady - tam přece nemůžete chybět!

Pokud si chcete stáhnout Souhrn informací k letním kurzům angličtiny stačí kliknout na tučný text. Bližší informace, novinky a fotografie z jednotlivých ročníků najdete také na naší stránce Letní kurzy angličtiny na Facebooku.


Letní kurzy angličtiny s pedagogy z Kanady se v roce 2016 uskuteční v prostorách vinařské školy ve Valticích.

 
 

Design by LUVR