Ire­na Jur­neč­ko­vá, Tiš­nov 2013

Chtě­la bych tou­to ces­tou podě­ko­vat za skvě­lý týden, kte­rý nás posu­nul zase kou­sek blí­že k ang­lic­ké­mu jazy­ku. Nejen uče­ní, ale i pri­ma par­ta se spous­tou legra­ce při­spě­ly k výbor­né atmo­sfé­ře celé­ho kur­zu. Těším se na dal­ší pokra­čo­vá­ní a příští rok na shledanou.

Ire­na Jur­neč­ko­vá, Tiš­nov 2013